Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi'nde Sunulan Çalışma

Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi'nde Sunulan Çalışma

Genel kanı stevyanın herhangi bir sağlık sorununa yol açmadığı ve tolerabilitesinin yüksek olduğu yönündedir.


Stevyanın akut toksisitesi çok azdır ve allerjik reaksiyon bildirilmemiştir. İlk yapılan hayvan çalışmalarında stevyanın üreme sistemi üzerinde olumsuz etkileri olduğu, farelerde fertilitede azalmaya neden olduğu bildirilmişse de daha sonraki çalışmalarda üreme üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı kanıtlanmıştır.

İn vitro ve in vivo mutajenite testleri ile steviosidin mutajenik ve klastojenik etkisinin incelendiği çalışmalarda herhangi bir olumsuz etki saptanmamıştır. Steviosid ve steviolller ile ilgili yapılmış olan hayvan ve insan çalışmaları 2006 yılında DSÖ tarafında incelenmiş ve steviosid ve rebaudiosid A’nın in vivo ve in vitro olarak genotoksik ve karsinojenik olmadığına karar vermiştir. Ayrıca hipertansiyon ve diyabet olan hastalarda farmakolojik etkileri olabileceğine dair bazı kanıtlar olduğunu kabul etmiş fakat uygun dozun belirlenmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.

https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-tatlandiricilar-69716.html

YORUM YAP